1. Kedy vznikne dôvod pre colné prerokovanie zásielky?

1.1 Objednaný tovar môže byť colne prerokované ak má objednávka hodnotu vyššiu ako 100 EUR. Z našej skúsenosti však vyplýva, že objednávky do hodnoty 100 EUR sú colne prerokované v menej ako 0,1% prípadov.

2. Aké podklady sú potrebné pre bezproblémové colné konanie?

2.1 Ak bude Vaša zásielka zadržaná k colnému prerokovanie, budete písomne ​​vyzvaní Slovenskou poštou na doloženie troch potrebných dokladov.

Ako prvý dokument je potrebné doložiť doklad o kúpe. Ten Vám bude vystavený a zhotovená pripravený na mieru pre potreby colnej deklarácie naším pracovníkom na Vaše požiadanie, stačí nás kontaktovať na podpora@booho.sk

Ako druhý dokument doložte doklad o zaplatení, resp. výpis platby. K tomuto účelu postačí print screen z internetového bankovníctva alebo útržok zloženky.

Nakoniec vyplňte plnú moc na preclenie zásielky Slovenskou poštou, ktorý nájdete TU. Tá Vám bude zaslaná súčasne s výzvou o doloženie dokladov. Plnú moc stačí vyplniť (meno, adresu, dátum) a podpísať.

Všetky dokumenty pošte zašlite emailom na adresu uvedenú v oznámení o príchode zásielky zo zahraničia.

Ak nemáte možnosť zaslať dokumenty emailom, pošlite ich v obálke na adresu uvedenú v oznámení o príchode zásielky zo zahraničia.

3. Aké komplikácie môžu nastať?

3.1 Ak budú dodržané vyššie uvedené pokyny, nemalo by dôjsť k žiadnym komplikáciám. Pokiaľ by tovar zadržaný, vrátime Vám peniaze za objednávku. V prípade iných komplikácií nás kontaktujte.

4. Ako dlho trvá colné konanie?

4.1 Samotné colné konanie trvá zvyčajne 2-3 dni. Ku zdržanie dochádza v čase od rozhodnutia o colnom prejednaní do doručenia výzvy o doloženie dokladov a do poskytnutia týchto dokladov zákazníkom Slovenskej pošte. Celkom teda počítajte s 5-10 dni.

5. Aké poplatky môžu nastať v súvislosti s colným prerokovaním?

5.1 S vyčleníme môžu vyvstať tieto poplatky: DPH, CLO a poplatok Slovenskej pošte za zastúpené v colnom konaní.

6. Ako sa staviame k colnému konaniu a poplatkom, ktoré vzniknú našim zákazníkom dodatočne?

6.1 Keďže si Vás, našich zákazníkov vážime, riešime tieto situácie vždy k Vašej spokojnosti. S preclením Vám poskytne súčinnosť našich zákazníkov podpora. Ak bol na zásielku vymeraný colný dlh, zaplatíte ho pri prevzatí zásielky na Vašej pošte. Daňový formulár a doklad o poplatku za ocení potom oskenujte a pošlite nám ho emailom na podpora@booho.sk, CLO, DPH a poplatok za preclenie Vám budeme kompenzovať doplatením dodatočných nákladov, alebo formou kupónu na ďalší nákup, príp. refund. Kompenzáciu možno poskytnúť iba zákazníkom, ktorý nezakúpili tovar k podnikateľskému účelu.